TweeBlokkenStad

een bewonersinitiatief

vanaf mei 2014

update 19 januari 2015

 

Afgelopen jaren hebben bewoners van de zogenaamde PWS-blokken in Bergpolder-zuid een plan geïnitieerd voor het behoud van (een deel van) hun sociale huurwoningen. Het bewonersinitiatief is een antwoord op het  masterplan van Vestia uit 2011 en een uitwerking van de bewonersenquête van 2012. Het initiatief is Twee Blokken Stad genoemd.


De kwaliteit van het idee is vooral de flexibiliteit van de bewoners. De hoofdgedachte is dat een groot deel van de huidige bewoners kan blijven wonen in de bestaande woningen met aanvullende nieuwbouw voor (aangepaste) woningen of bedrijfsruimte voor (wijk)bewoners.


In mei 2014 is de vereniging Twee Blokken Stad opgericht die partij zal zijn bij de ontwikkelingen van de blokken. Volg de activiteiten op deze website. Informatie is te verkrijgen via tweeblokkenstad@gmail.com


Op 17 mei, tijdens Het Langste Podium is het ideeënboek gepresenteerd en aangeboden aan Thomas Roskam, voorzitter van de gebiedscommissie Noord. Die dag waren ook vertegenwoordigers van GroenLinks, Nida, SP, Leefbaar Rotterdam en Partij voor de dieren aanwezig en enthousiast over het initiatief.

0p 27 mei heeft vestigingsmanager Peter Manders van Vestia twee exemplaren in ontvangst genomen van het ideeënboek.

Op 1 oktober is het idee voor Twee Blokken Stad door de Woonbond gekozen tot Pilotproject Zelfbeheer waarmee de vereniging 100 uur professionele begeleiding ontvangt.

Half december heeft het eerste gesprek plaatsgevonden tussen eigenaar Vestia vertegenwoordigd door 4 personen, 6 leden van de vereniging, Gerard Jager van de Woonbond, ontwikkelaar Lucas van Zuijlen en een lid van de gebiedscommissie. Vestia heeft aangegeven dat ze 2015 gebruiken om alternatieve plannen voor de blokken te willen onderzoeken en geeft de bewoners tot de zomer van 2015 de tijd gegeven om  hun plannen verder uit te werken. Procesontwikkelaar Ellen Wedema zal namens Vestia contactpersoon zijn met de vereniging en maandelijks zal de vereniging met overleggen met Vestia.

AGENDA 2014

01 mei eerste bijeenkomst

17 mei presentatie ideeënboek

27 mei presentatie aan Vestia

21 juni Woonbond symposium

01 okt 2BS pilot Zelfbeheer

18 dec eerste overleg Vestia


AGENDA 2015

03 feb tweede overleg Vestia

lees ideeënboek online